fredag 28. september 2012

Rom for tro i skolen?

Det er underlig at Høyre i Oslo byråd forbyr bønnerom i Oslo-skolen. Byråden sa på radio i går at et slikt bønnerom vil romme en aktivitet som ikke alle elvene kan ha del i, og som derfor vil virke splittende. Men hvem har sagt at det som ikke er for alle, dermed også er splittende? Oslos byråd stigmatiserer her religiøs aktivitet som noe potensielt suspekt innefor skolens område. Hvorfor det? Vil man trekke samme konsekvens overfor de kristelige skolelagene som i årtier har hatt møter med sang og bønn på skolens område?

Høyre i Oslo gir her uttrykk for en tenkning som samsvarer dårlig med den oppvurdering av religion og livssyn som vi finner i utkastet til Høyres program for perioden 2013-17, hvor vi kan lese følgende: "Et godt samfunn har plass for hele mennesket, med den religiøse identiteten og det livssynet hver enkelt har." Troende muslimer har sine faste bønnetider, og disse gjelder også i skoletiden. Det bør samfunnet forholde seg til på en positiv måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar