torsdag 6. januar 2011

Einar Gelius - et symbol?

I går hadde Aftenpostens lesere mulighet til en nettprat med Einar Gelius
Les nettpraten her:
Aftenpostens nettprat med Gelius

Journalist Alf Gjøsund i Vårt Land har analysert innleggene og trukket følgende konklusjon:
 "Det er en tendens at de kritiske i stor grad er spesifikke i sin kritikk, mens de støttende formulerer seg mer generelt."
Les her om Gjøsunds analyse

Dersom Gjøsund har rett, er det et ikke helt overraskende resultat. De som støtter Gelius hargjort ham til et symbol for en åpen og inkluderende folkekirke.  Slik ser han for øvrig også seg selv.

Det er interessant med slike symboler. Jeg tror de kan fungere som en slags garantister for at det er plass for alle i kirken. Når noen får en slik symbolfunksjon trenger man ikke bry seg særlig om det vedkommende faktisk har skrevet og sagt. For Gelius sitt vedkommende vil det neppe være en udelt fordel dersom hans støttespillere i større grad forholdt seg til hans gjøren og laden i skrift og tale.

søndag 2. januar 2011

HOLISTISK FORBUNDS DOGMER

HOLISTISK FORBUND presenterer seg i dag i Aftenposten, og går inn for et åpent livssyn uten dogmer. Samtidig sies det at "kjernen i alle religioner er den samme".  Men hvor har man det fra at alle religioner har felles kjerne? Hva er i så fall den? Her viser holistene at de har sine dogmer de også, i likhet med alle andre livvsyn - inkludert Humanetisk Forbund