fredag 12. august 2011

Tanker etter 22. juli

Ingen er så trygg i fare?Ingen er så trygg i fare
som Guds lille barneskare,
fuglen ei i skjul bak løvet,
stjernen ei høyt over støvet.

Herren selv vil sine berge,
Han er deres skjold og verge.
Over dem han seg forbarmer,
bærer dem på faderarmer.Jeg har alltid vært glad i denne sangen. Den vitner om en enkel og sterk tro på Guds omsorg. Men jeg kjenner det vanskelig å lese disse linjene nå etter den grusomme dagen 22. juli. De var jo ikke trygge i fare, verken på Utøya eller i Regjeringskvartalet. For første gang siden krigen fikk vi i Norge oppleve det som daglig skjer mange andre steder i verden: Terroren rammer blindt og tar uskyldige liv.

Det som hendte denne dagen er ubegripelig, meningsløst og urettferdig! Den som tror på Gud møter her i ren form Det ondes problem: Hvordan kunne Gud tillate dette?

Jeg har ikke alle svarene. Men jeg tror at Gud ville ta vare på dem som var i fare 22. juli. Han hadde jo gitt dem livet og vernet dem fram til denne dagen. De var hans elskede barn.

Men Gud har gitt oss mennesker stor frihet og stort ansvar. Slik har Gud satt grenser for sin egen makt, og de grensene holder Han seg innenfor.  En av oss brukte friheten forferdelig og ubegripelig galt denne dagen. For det må og skal han stå til ansvar.

Noen har opplevd at det er blitt vanskeligere å tro på Gud etter dette. Det kan jeg forstå, dersom man tror at Gud står bak alt som skjer. Men jeg tror ikke det er slik. Det er ikke Gud som sender det vonde, men Han har gitt oss rom og frihet til å hjelpe men også til å skade hverandre. 

Samtidig verner Gud oss mot ondskapen. Det gjør Han dag etter dag uten at vi nødvendigvis merker det eller tenker over det. Når ulykker og grusomheter inntreffer, protesterer vi og anklager Gud. For det skal ikke være slik, tenker vi. Og det er ikke slik, som regel. Gud som har gitt oss livet, holder det oppe.

Jeg er overbevist om at det er mange farer som Gud i det skjulte verner oss mot. Men Guds vern kan også være lett å få øye på: Når vi tar vare på og bryr oss om hverandre, er det Gud som er på ferde. Mange ble da også berget i faren av gode hjelpere ved Utøya. Jeg tror at det var Gud som hjalp gjennom disse.

30. mai opplevde jeg noe stort: Jeg ble bestefar til lille Iver. Det er utrolig fint og samtidig veldig skummelt å holde et nyfødt spedbarn i hendene. Iver er helt avhengig av at noen er der og tar vare på ham. Det gjør moren og faren hans, og de gjør det på Guds vegne. Gjennom mors bryst gir Gud mat til Iver; og på fars hender blir Iver båret av Gud og kan være trygg. Gjennom å se på Iver og hans foreldre lærer jeg noe om at Gud passer på oss ved at vi tar vare på hverandre. Så la oss gjøre det, og tro at Gud går med oss.

Vi kan selv bli en del av svaret på Det ondes problem. Vel så viktig som å spørre hvor Gud var 22. juli, er å spørre: Hvor er jeg etter 22. juli?

Vi vil ta vare på,
skjønnheten varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen!                                                               

(Nordahl Grieg: Til ungdommen)

2 kommentarer:

 1. Jan Magnus Bruheim: "Kor liti er di eigi sorg"
  ( Publisert 27. juli på Verdidebatt, Vårt Land)
  Vårt land er råka av ei uhyggeleg skræmande hending. Medkjensla og omsut strøymer på frå eige folk, og alle land, - og stort og godt er det. Men samstundes høyrer og ser me frå Afrika den uendelege liding og naud som rår i fleire land.

  Midt i dette kom dette diktet av Jan Magnus Bruheim føre meg:

  KOR LITI ER DI EIGI SORG

  Du trudde du bar alt på jord,

  all sum av lidinggs tåre.

  Men dråpen er det - mot eit hav

  som velter tungt si båre.

  Kor liti er di eigi sut

  imot den store verdens-sorg

  som trengjer inn og sprengjer ut

  kvar veggen i di einsemds-borg.

  Å blinde som fær sjå! Og ser

  kor lite du må lide

  i mot den liding menn'ska ber,

  den store sum av kvide.

  Samstundes som me lever med i den liding som har råka so mange i vårt gode land, må me vona at den kjærleiken og samkjensla som breier seg i vårt rike land må strøyma utover til både Somalia og Kenya og andre stader, med konkret og effektiv hjelp!

  - Eg må visst gå meg ein tur inn på nettbanken min !

  Per Einar

  SvarSlett
 2. Takk for fint innlegg, Per Einar! Og god tur til nettbanken. Halvor

  SvarSlett