torsdag 5. mai 2011

UMULIG KIRKEORDNING

Tidligere eksp.sjef i Kirkedepartementet, Ole Hermann Fisknes, sier i Vårt Land 5. mai at Stortingets kirkeforlik fra 2008 legger opp til en ordning som prinsipielt er umulig, fordi kirken skal styres av en sekulær stat. Han har rett! Kirkeforliket var et politisk kompromiss som ikke kan bli stående veldig lenge etter 2013. Kirken må snarest mulig bli eget rettssubjekt og fri herre i eget hus!!

Når Kirkeforliket likevel ble mottatt med glede, til tross for at det prinsipielt er svært problematisk, tror jeg det skyldes to grunner:
1) Det viktigste for kirken var å få rett til selv å utnevne biskoper og proster, og det har Kirkeforliket sikret. 
2) Kirkens ledere innså at det ikke var mulig å få til en ideell ordning i første omgang, og at dette kompromisset var den eneste måte å komme i gang med å avvikle dagens statskirkeordning.

Les mer om Kireforliket her:
 http://www.religionsfrihet.no/index.php/artikler/39-artikler/46-kirkeforlik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar